top of page
the.png

Marijke Dries

PERSONAL TRAINER & GEZONDHEIDSCOACH

Privacy 


Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit beleid ontwikkeld zodat u begrijpt hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en gebruiken. Hieronder wordt ons privacybeleid uiteengezet.

Bij het bezoeken van de website www.marijkedries.be wordt bepaalde informatie over u verzameld tijdens uw bezoek. Net als andere commerciële websites maakt onze website gebruik van een standaardtechnologie genaamd 'cookies' (zie uitleg hieronder) en serverlogs om informatie te verzamelen over hoe onze site wordt gebruikt. Informatie die wordt verzameld via cookies en serverlogs kan de datum en tijd van bezoeken, de bekeken pagina's, de tijd die op onze site wordt doorgebracht en de websites omvatten die net voor en net na de onze zijn bezocht, evenals uw IP-adres.

Cookies

bevat. Wanneer u een website bezoekt, vraagt de computer van die site uw computer om toestemming om dit bestand op te slaan in een deel van uw harde schijf dat speciaal is aangewezen voor cookies. Elke website kan uw browser een eigen cookie sturen als de voorkeuren van uw browser dit toelaten, maar (om uw privacy te beschermen) staat uw browser alleen een website toe om toegang te krijgen tot de cookies die het al naar u heeft gestuurd, niet de cookies die door andere sites naar u zijn gestuurd.

IP-Adressen

IP-adressen worden door uw computer gebruikt telkens wanneer u verbinding maakt met internet. Uw IP-adres is een nummer dat door computers in het netwerk wordt gebruikt om uw computer te identificeren. IP-adressen worden automatisch verzameld door onze webserver als onderdeel van demografische en profielgegevens die bekend staan als "verkeersgegevens", zodat gegevens (zoals de webpagina's die u aanvraagt) naar u kunnen worden verzonden.

E-mailinformatie

Als u ervoor kiest om via e-mail met ons te corresponderen, kunnen we de inhoud van uw e-mailberichten samen met uw e-mailadres en onze reacties behouden. We bieden dezelfde bescherming voor deze elektronische communicatie als we in de praktijk toepassen bij het onderhouden van informatie die online, per post en telefonisch wordt ontvangen. Dit geldt ook wanneer u zich registreert voor onze website, u aanmeldt via een van onze formulieren met uw e-mailadres of een aankoop doet op deze site. Voor meer informatie, zie de e-mailbeleidsregels hieronder.

We zijn toegewijd aan het vertrouwelijk houden van uw e-mailadres. We verkopen, verhuren of leasen onze abonnementslijsten niet aan derden en we zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden, individuen, overheidsinstanties of bedrijven verstrekken, tenzij strikt verplicht door de wet.

We zullen uw e-mailadres uitsluitend gebruiken om tijdige informatie te verstrekken over .

We zullen de informatie die u via e-mail verzendt volgens de geldende federale wetgeving behouden.


 

Hoe gebruiken we de informatie die u ons verstrekt?

Over het algemeen gebruiken we persoonlijke informatie voor het beheer van onze bedrijfsactiviteiten, het verlenen van klantenservice en het aanbieden van andere producten en diensten aan onze klanten en potentiële klanten. We zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verkrijgen wanneer u onze site bezoekt, tenzij u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken, noch zal dergelijke informatie worden verkocht of anderszins overgedragen aan niet-gelieerde derden zonder de goedkeuring van de gebruiker op het moment van verzameling.

We kunnen informatie bekendmaken wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn, met andere woorden, wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist of ter bescherming van onze wettelijke rechten.

Website

Door toegang te krijgen tot deze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden voor websites, alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle van toepassing zijnde lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het verboden om deze site te gebruiken of te openen. De materialen op deze website worden beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

 

Eigendomsrechten

Alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten op en op onze website en alle inhoud en software die zich op de site bevindt, blijven het
exclusieve eigendom van of haar licentiegevers. Het gebruik van onze handelsmerken, inhoud en intellectuele eigendom is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van . U mag niet:
Materiaal van onze website opnieuw publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Materiaal van onze website verkopen of verhuren.
Materiaal van onze website reproduceren, dupliceren, afgeleide werken maken, kopiëren of anderszins exploiteren voor enig doel.
Enige inhoud van onze website opnieuw verspreiden, inclusief op een andere website.

 

Acceptabel gebruik

U stemt ermee in onze website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden, en op een manier die de rechten van anderen niet schendt of beperkt en het gebruik en genot van de website door anderen niet belemmert. Verboden gedrag omvat het lastigvallen of veroorzaken van ongemak of ongemak voor een andere gebruiker, het verzenden van obscene of beledigende inhoud of het verstoren van de normale stroom van dialoog binnen onze website. U mag onze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te verzenden. U mag de inhoud op onze website niet voor enig marketingdoel gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperkte toegang

In de toekomst moeten we mogelijk de toegang tot delen (of het geheel) van onze website beperken en behouden we het volledige recht om dit te doen. Als we u op enig moment een gebruikersnaam en wachtwoord geven om toegang te krijgen tot beperkte delen van onze website, moet u ervoor zorgen dat zowel uw gebruikersnaam als wachtwoord vertrouwelijk worden bewaard.
 

Gebruik van 
getuigenissen

In overeenstemming met de FTC-richtlijnen met betrekking tot het gebruik van goedkeuringen en getuigenissen in advertenties, moet u op de hoogte zijn van het volgende:
Getuigenissen die op deze site verschijnen, worden daadwerkelijk ontvangen via tekst, audio of videobijdragen. Het zijn individuele ervaringen die echte ervaringen weergeven van degenen die op de een of andere manier onze producten en/of diensten hebben gebruikt. Het zijn individuele resultaten en resultaten variëren. We beweren niet dat ze typische resultaten zijn. De getuigenissen zijn niet noodzakelijk representatief voor allegenen die onze producten en/of diensten zullen gebruiken.

De getuigenissen die in welke vorm dan ook op deze site verschijnen (tekst, audio, video of anderszins) worden woordelijk gereproduceerd, behalve voor correctie van grammaticale of typfouten. Sommige kunnen zijn ingekort. Met andere woorden, het volledige bericht dat door de getuige is geschreven, wordt niet weergegeven wanneer het te lang lijkt of wanneer het volledige bericht niet relevant lijkt voor het grote publiek.

is niet verantwoordelijk voor een van de meningen of opmerkingen die zijn geplaatst op www.marijkedries.be is geen forum voor getuigenissen, echter
biedt getuigenissen aan als een manier voor klanten om hun ervaringen met elkaar te delen. Ter bescherming tegen misbruik worden alle getuigenissen weergegeven nadat ze zijn beoordeeld door het management van . deelt niet de meningen, standpunten of commentaar van enige getuigenis
op www.marijkedries.be - de meningen zijn strikt de opvattingen van de bron van de getuigenis.

De getuigenissen zijn nooit bedoeld om claims te maken dat onze producten en/of diensten kunnen worden gebruikt om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen, verminderen of voorkomen. Dergelijke beweringen, impliciet of expliciet, in welke vorm dan ook, zijn niet klinisch getest of geëvalueerd.

 

Hoe beschermen
we u informatie en beveiligen we informatie 
overdrachten?

E-mail wordt niet erkend als een veilig medium voor communicatie. Om deze reden verzoeken we u om geen privé-informatie via e-mail naar ons te sturen. Dit is echter toegestaan, maar op eigen risico. Sommige van de informatie die u op onze website invoert, kan veilig worden verzonden via een beveiligd medium dat bekendstaat als Secure Sockets Layer, of SSL. Informatie over creditcards en andere gevoelige informatie wordt nooit via e-mail verzonden.
De website kan softwareprogramma's gebruiken om samenvattende statistieken te maken, die worden gebruikt voor doeleinden zoals het beoordelen van het aantal bezoekers aan de verschillende secties van onze site, welke informatie het meest en minst interessant is, het bepalen van technische ontwerpspecificaties en het identificeren van systeemprestaties of probleemgebieden. Voor beveiligingsdoeleinden en om ervoor te zorgen dat deze service beschikbaar blijft voor alle gebruikers, maakt gebruik van softwareprogramma's om het netwerkverkeer te monitoren om ongeoorloofde pogingen te identificeren om informatie te uploaden of te wijzigen, of anderszins schade te veroorzaken.


 

Disclaimer en 
beperken van 
aansprakelijkheid

www.marijkedries.be geeft geen verklaringen, garanties of verzekeringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud op deze website of enige sites die aan deze site zijn gelinkt. Alle materialen op deze site worden verstrekt 'zoals ze zijn', zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op intellectueel eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval zal of haar agenten of medewerkers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie, letsel of overlijden) als gevolg van het gebruik van of het onvermogen om gebruik te maken van de materialen, zelfs als op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade.
 

Beleidswijzigingen

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment met of zonder kennisgeving te wijzigen. Wees er echter van verzekerd dat als het privacybeleid in de toekomst verandert, we de persoonlijke informatie die u onder dit privacybeleid aan ons heeft verstrekt, niet op een manier zullen gebruiken die materieel inconsistent is met dit privacybeleid, zonder uw voorafgaande toestemming.

We zijn toegewijd om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te beschermen en te handhaven.

 

Contact

Als u vragen heeft over dit beleid of uw interacties met onze website, neem dan contact met ons op via de contact pagina.

bottom of page