top of page
the.png

Marijke Dries

PERSONAL TRAINER & GEZONDHEIDSCOACH

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn beschikbaar voor alle leden om op elk moment tijdens hun lidmaatschap naar te verwijzen.


We bieden een effectieve dienst aan, maar het is jouw verantwoordelijkheid om onze begeleiding op te volgen en deze in je levensstijl te implementeren om er baat bij te hebben.
Trainingen worden gemaakt en gebaseerd op basis van de door uw verstrekte informatie. De informatie dat uw verstrekt via het intake formulier zijn volgens eer en geweten correct. Bij het doorgeven van onvolledige of foute informatie kan Marijke Dries niet aansprakelijk gesteld worden.
Soms neem ik vakantie, dus hoewel de lessen elkaar opvolgen, zijn er af en toe onderbrekingen in het rooster. Ik zal je ruim van tevoren op de hoogte stellen.
Inhaalsessies kunnen binnen dezelfde week worden aangeboden op basis van beschikbaarheid.


Je kunt boeken via de webiste marijkedries.be of via de app https://marijkedries.virtuagym.com/.
Wanneer je een cursus of online programma boekt, committeer je je aan de volledige 4- of 8-weekse cursus. Helaas kan ik  geen annuleringen of terugbetalingen van je boeking accepteren, tenzij medisch bewijs wordt geleverd. Dit komt doordat je een plek reserveert die aan iemand anders had kunnen worden aangeboden, en ik misschien niet in staat zijn om die plek op te vullen als je besluit te annuleren. Controleer voordat je je boeking plaatst of je de volledige cursus kunt bijwonen.
Af en toe kun je je inschrijven voor een les die op dat moment vol is.
Ik neem dan direct contact met je op om een alternatieve les aan te bieden of je op de wachtlijst te plaatsen.


Voor persoonlijke trainingssessies is het nodig om 2 weken van tevoren te melden dat je op vakantie gaat om die sessie over te slaan zonder kosten.
Er geldt een opzegtermijn van 30 dagen om een dienst te annuleren.

programma 

De volgende prijs is van toepassing
Personal training ter plekke in Schilde, bedraagt 60€ per sessie. Wanneer de Personal training aan huis wordt gegeven bedraagt de minimale kost 75€. Voor verplaatsingen verder dan 10km van de hoofdvestiging zal er een extra verplaatsingskost aangerekend worden.
Voor personal training sessie met 
minimum 2 en maximum 3 personen zal een bedrag van 40€ per persoon aangerekend worden. 

De prijzen voor het online programma lopen hier apart van. 

Restitutiebeleid

Lidmaatschap: Als je problemen hebt met je nieuwe programma of denkt dat het op de een of andere manier moet worden aangepast, bel dan Marijke Dries onmiddellijk op +32474330953.
Je hebt recht op een afkoelperiode van 7 dagen vanaf de datum van je aanmeldingsafspraak. Hierop is een administratiekosten van 15% van toepassing.

Lidmaatschap

De beslissing om de lidmaatschapsaanvraag bij  Marijke Dries-lid te accepteren, ligt uitsluitend bij Marijke Dries en ik behoud me ook het recht voor om alle verstrekte informatie te verifiëren of bewijs ervan te eisen om lidmaatschap te verkrijgen.
Als ik je lidmaatschapsaanvraag accepteren, gaat het lidmaatschap van de sportschool in bij de eerste lidmaatschapsbetaling of bij de datum van deze overeenkomst, afhankelijk van welke datum eerder is. De acceptatie door de sportschool van een lidmaatschapsaanvraag vormt een juridisch bindende overeenkomst tussen ons.
Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst. Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen een afkoelperiode van 7 dagen te beëindigen door ons een e-mail/schriftelijke kennisgeving te sturen conform de voorwaarden van deze overeenkomst. Als je me vraagt iets te doen met betrekking tot deze overeenkomst of je lidmaatschap, beschouw ik dat als jouw toestemming.
Het lidmaatschap van de faciliteit is persoonlijk voor jou, en je bent verantwoordelijk volgens de voorwaarden van deze overeenkomst. Alle genoemde voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op jou, tenzij ik je anders informeer. De sportschool zal het lidmaatschapsgeld niet restitueren als je ervoor kiest om de sportschool of online sessies niet bij te wonen.
Marijke Dries behoudt zich ook het recht voor om het tarief van de kosten van tijd tot tijd te wijzigen, maar garandeert dat het tarief van je lidmaatschapsgeld NIET zal toenemen tijdens je Commitment Periode (eerste 6 weken). We zullen je minstens 30 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele veranderingen in het niveau van de lidmaatschapsgelden. 

Sessies boeken
en annuleren

Alle sessies worden gepland op afspraakbasis. Om effectief gebruik te maken van de tijd, wordt van alle cliënten gevraagd om minimaal zes uur van tevoren te annuleren. Dit betekent dat een annulering ten minste 12 uur voor de geplande afspraak moet worden gedaan door te annuleren via whats app op het nummer +32474330953 of via de app https://marijkedries.virtuagym.com/ Alle sessies die binnen zes uur voor de geplande afspraak worden geannuleerd, worden afgetrokken van je account, tenzij er een geldige reden aan het kantoor wordt verstrekt voordat de sessie begint.

Boekingen worden door jouzelf gemaakt via onze app. Je ontvangt geen melding van gemaakte boekingen, maar je kunt ze zelf bekijken onder "boekingen".
Als je op de wachtlijst staat, is het belangrijk dat je zelf controleert of je bent geaccepteerd voor de sessie.

Gemiste PT-sessies komen niet in aanmerking voor terugbetaling, omdat deze ruimte niet op korte termijn door een ander lid zal worden ingevuld.
Annuleringsperiode van elke sessie is 12 uur. Annuleren binnen deze tijd resulteert in het verlies van een credit, tenzij je hetzelfde kunt ruilen met een ander lid.

Lidmaatschap annuleren

Je bent welkom om op elk moment je lidmaatschap van het persoonlijke training programma op te zeggen, echter ben je nog steeds aansprakelijk voor de eerste 4 weken in de eerste 4 weken van het programma en eventuele daaropvolgende betalingen voor 4 weken van dit lidmaatschap. Eventuele betaalde bedragen worden door Marijke Dries behouden en je blijft verplicht om alle betalingen in je overeengekomen lidmaatschapsplan na te komen.


Marijke Dries hanteert een strikt beleid zonder restitutie. N.B. - Je bent nog steeds verplicht om je lidmaatschap volledig te betalen voor de cursus van 4 weken en binnen je annuleringsperiode, en je moet je lidmaatschapsgeld blijven betalen tot je lidmaatschap eindigt. Als je wilt opzeggen, moet dit schriftelijk of per e-mail gebeuren. Je opzegging is pas effectief nadat we deze hebben ontvangen. We adviseren om bewijs te hebben dat we je opzegging hebben ontvangen.

Jouw gezondheid en veiligheid

Jouw gezondheid en veiligheid zijn belangrijk voor mij, en de instructeur zal veiligheidsinstructies aan het begin van de les geven.
Je krijgt voor je eerste les een geïnformeerd toestemmingsformulier dat je zorgvuldig moet lezen, zodat je de risico's en voordelen begrijpt van deelname aan de lessen. Als je überhaupt bezorgdheid hebt, bespreek die dan met ons, want we kunnen aanpassingen voorstellen die kunnen helpen. Je moet het formulier alleen ondertekenen en deelnemen aan de lessen als je ervan overtuigd bent dat eventuele zorgen naar tevredenheid zijn opgelost.
Je kent je lichaam beter dan wie dan ook, dus zorg ervoor dat je ernaar luistert en je grenzen tijdens de les en het advies van onze instructeurs volgt. Als dat nodig is, gebruik dan de opties met lage intensiteit die in de les worden getoond, en weet dat onze instructeurs er zijn om je te helpen als je het nodig hebt.
Zorg ervoor dat je comfortabele kleding en schoenen draagt die geschikt zijn voor lichaamsbeweging en verwijder eventuele losse items zoals sieraden.

Onze verantwoordelijkheid

We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die we redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien, of voor verlies of schade die het gevolg is van het niet naleven van deze voorwaarden.
Zoals hierboven en in het geïnformeerde toestemmingsformulier wordt uitgelegd, zijn er onvermijdelijk risico's verbonden aan deelname aan fysieke activiteiten van deze aard, ondanks de zorg die we besteden aan het organiseren van onze lessen. We kunnen geen verantwoordelijkheid accepteren voor verlies of schade die je lijdt tijdens deelname aan onze lessen, tenzij je kunt aantonen dat dit het gevolg was van gebrek aan zorg of ander wangedrag van onze kant.
De locaties die we voor onze lessen gebruiken, worden niet exclusief door ons gebruikt, dus we kunnen de veiligheid van eigendommen die je meebrengt naar de les niet garanderen. Zorg ervoor dat je het op een veilige plek legt en houd waardevolle spullen te allen tijde bij je.

Voor Akkoord - Algemene Voorwaarden

Bedankt!

bottom of page